شیائومی با فروش ۵۵ میلیون پاوربانک رکورد زد

شیائومی با فروش ۵۵ میلیون پاوربانک رکورد زد
شیائومی با فروش ۵۵ میلیون پاوربانک رکورد زد

توانست با فروش بیشترین تعداد در دنیا، جایگاه نخست را در فروش این محصولات به خود اختصاص دهد.

شیائومی با فروش ۵۵ میلیون پاوربانک رکورد زد

(image)

توانست با فروش بیشترین تعداد در دنیا، جایگاه نخست را در فروش این محصولات به خود اختصاص دهد.

شیائومی با فروش ۵۵ میلیون پاوربانک رکورد زد

اندروید