شرکت آلفابت به دنبال راهی برای کنترل دیابت است

شرکت آلفابت به دنبال راهی برای کنترل دیابت است
شرکت آلفابت به دنبال راهی برای کنترل دیابت است

آلفابت قصد دارد با همکاری یک شرکت داروسازی فرانسوی، کمپانی جدیدی برای کمک به بیماران دیابتی تأسیس کند. این شرکت به بهبود زندگی افراد دیابتی کمک خواهد کرد.

شرکت آلفابت به دنبال راهی برای کنترل دیابت است

(image)

آلفابت قصد دارد با همکاری یک شرکت داروسازی فرانسوی، کمپانی جدیدی برای کمک به بیماران دیابتی تأسیس کند. این شرکت به بهبود زندگی افراد دیابتی کمک خواهد کرد.

شرکت آلفابت به دنبال راهی برای کنترل دیابت است