شایعات کمک زیادی به کمپین بازاریابی گلکسی اس 8 سامسونگ کرده اند

شایعات کمک زیادی به کمپین بازاریابی گلکسی اس 8 سامسونگ کرده اند
شایعات کمک زیادی به کمپین بازاریابی گلکسی اس 8 سامسونگ کرده اند

کارشناسان حوزه‌ی فناوری معتقدند که شایعات کمک زیادی کمپین بازاریابی گلکسی اس ۸ سامسونگ کرده‌اند، بطوریکه ویدیوی منتشر شده توسط بیش از ۲۲ میلیون بار دیده شده است.

شایعات کمک زیادی به کمپین بازاریابی گلکسی اس 8 سامسونگ کرده اند

(image)

کارشناسان حوزه‌ی فناوری معتقدند که شایعات کمک زیادی کمپین بازاریابی گلکسی اس ۸ سامسونگ کرده‌اند، بطوریکه ویدیوی منتشر شده توسط بیش از ۲۲ میلیون بار دیده شده است.

شایعات کمک زیادی به کمپین بازاریابی گلکسی اس 8 سامسونگ کرده اند