شائومی به زودی یک ساعت هوشمند را روانه بازار می کند

شائومی به زودی یک ساعت هوشمند را روانه بازار می کند

کمپانی شائومی شاید دیگر جزئی از پنج تولیدکننده برتر گوشی های هوشمند در جهان نباشد.

شائومی به زودی یک ساعت هوشمند را روانه بازار می کند

(image)
کمپانی شائومی شاید دیگر جزئی از پنج تولیدکننده برتر گوشی های هوشمند در جهان نباشد.
شائومی به زودی یک ساعت هوشمند را روانه بازار می کند