شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

کمپانی چینی شائومی در ماه می سال میلادی جاری، بزرگترین گوشی هوشمند تاریخ خود را رسما معرفی نمود.

شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

(image)
کمپانی چینی شائومی در ماه می سال میلادی جاری، بزرگترین گوشی هوشمند تاریخ خود را رسما معرفی نمود.
شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

Visit https://cheatsforclashofclans.wordpress.com to find out more regarding clash of clans cheats
For additional local action figures online visit connexionrepublic.