سیر فروش آیفون اپل طی ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است

سیر فروش آیفون اپل طی ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است
سیر فروش آیفون اپل طی ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است

با توجه به اینکه آیفون پررنگ‌ترین نقش را در درآمدزایی  دارد، در ادامه سیر فروش این گوشی را از اولین فصل عرضه به بازار از نظر خواهیم  گذراند.

سیر فروش آیفون اپل طی ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است

(image)

با توجه به اینکه آیفون پررنگ‌ترین نقش را در درآمدزایی  دارد، در ادامه سیر فروش این گوشی را از اولین فصل عرضه به بازار از نظر خواهیم  گذراند.

سیر فروش آیفون اپل طی ۱۰ سال اخیر چگونه بوده است