سیتروئن سی الیزه فیس لیفت به فروش گذاشته شد

سیتروئن سی الیزه فیس لیفت به فروش گذاشته شد
سیتروئن سی الیزه فیس لیفت به فروش گذاشته شد

سی الیزه فیس لیفت شده با قیمت پایه‌ی ۱۳۷۵۰ یورو در کشور فرانسه به فروش گذاشته شد.

سیتروئن سی الیزه فیس لیفت به فروش گذاشته شد

(image)

سی الیزه فیس لیفت شده با قیمت پایه‌ی ۱۳۷۵۰ یورو در کشور فرانسه به فروش گذاشته شد.

سیتروئن سی الیزه فیس لیفت به فروش گذاشته شد