سیتروئن‌های ۴۵ تا ۱۲۰ میلیونی به ایران می‌ آیند

سیتروئن‌های ۴۵ تا ۱۲۰ میلیونی به ایران می‌ آیند
سیتروئن‌های ۴۵ تا ۱۲۰ میلیونی به ایران می‌ آیند

شرکت خودروسازی سیتروئن برای خرید ۵۰ درصد یک کارخانه‌ی خودروسازی در ایران به توافق رسیده است. حال این خودروساز فرانسوی قرار است خودروهای ۴۵ میلیون تومانی در ایران تولید کرده و بفروشد. همراه باشید.

سیتروئن‌های ۴۵ تا ۱۲۰ میلیونی به ایران می‌ آیند

(image)

شرکت خودروسازی سیتروئن برای خرید ۵۰ درصد یک کارخانه‌ی خودروسازی در ایران به توافق رسیده است. حال این خودروساز فرانسوی قرار است خودروهای ۴۵ میلیون تومانی در ایران تولید کرده و بفروشد. همراه باشید.

سیتروئن‌های ۴۵ تا ۱۲۰ میلیونی به ایران می‌ آیند

روزنامه قانون