سونی در پرچم‌داران جدیدش از نمایشگر اولد استفاده می‌کند

سونی در پرچم‌داران جدیدش از نمایشگر اولد استفاده می‌کند
سونی در پرچم‌داران جدیدش از نمایشگر اولد استفاده می‌کند

بعد از اینکه مشخص شد می‌خواهد به سمت استفاده از پنل‌های اولد برود، این بار نوبت به رسیده است تا با اقدامی مشابه، تلفن هوشمندی با پنل اولد بسازد.

سونی در پرچم‌داران جدیدش از نمایشگر اولد استفاده می‌کند

(image)

بعد از اینکه مشخص شد می‌خواهد به سمت استفاده از پنل‌های اولد برود، این بار نوبت به رسیده است تا با اقدامی مشابه، تلفن هوشمندی با پنل اولد بسازد.

سونی در پرچم‌داران جدیدش از نمایشگر اولد استفاده می‌کند