سریع ترین اکشن کم YI با قابلیت فیلمبرداری 4K روانه بازار شد

سریع ترین اکشن کم YI با قابلیت فیلمبرداری 4K روانه بازار شد
سریع ترین اکشن کم YI با قابلیت فیلمبرداری 4K روانه بازار شد

شرکت جدید خود را با قابلیت فیلم‌برداری 4K و قیمت زیر ۳۴۰ دلار به بازار عرضه کرد.

سریع ترین اکشن کم YI با قابلیت فیلمبرداری 4K روانه بازار شد

(image)

شرکت جدید خود را با قابلیت فیلم‌برداری 4K و قیمت زیر ۳۴۰ دلار به بازار عرضه کرد.

سریع ترین اکشن کم YI با قابلیت فیلمبرداری 4K روانه بازار شد