سرپرست طراحی لندروور : طراحی این شرکت همیشه متمایز خواهد بود

سرپرست طراحی لندروور : طراحی این شرکت همیشه متمایز خواهد بود
سرپرست طراحی لندروور : طراحی این شرکت همیشه متمایز خواهد بود

با معرفی رسمی رنج‌روور ولار در چند روز اخیر، حالا گری مک‌گاورن، سرپرست طراحی لندروور می‌گوید این شرکت هرگز خودرویی با طراحی کلی و بر اساس مدل‌های پیشین تولید نخواهد کرد.

سرپرست طراحی لندروور : طراحی این شرکت همیشه متمایز خواهد بود

(image)

با معرفی رسمی رنج‌روور ولار در چند روز اخیر، حالا گری مک‌گاورن، سرپرست طراحی لندروور می‌گوید این شرکت هرگز خودرویی با طراحی کلی و بر اساس مدل‌های پیشین تولید نخواهد کرد.

سرپرست طراحی لندروور : طراحی این شرکت همیشه متمایز خواهد بود