سباستین اوژیه قهرمان مسابقات WRC سال ۲۰۱۶ شد

سباستین اوژیه قهرمان مسابقات WRC سال ۲۰۱۶ شد
سباستین اوژیه قهرمان مسابقات WRC سال ۲۰۱۶ شد

سباستین اوژیه برای چهارمین بار متوالی عنوان قهرمانی مسابقات رالی WRC را از آن خود کرد.

سباستین اوژیه قهرمان مسابقات WRC سال ۲۰۱۶ شد

(image)

سباستین اوژیه برای چهارمین بار متوالی عنوان قهرمانی مسابقات رالی WRC را از آن خود کرد.

سباستین اوژیه قهرمان مسابقات WRC سال ۲۰۱۶ شد

فانتزی