سایپا 212 و ساینا اتوماتیک، محصولات جدید سایپا در بازار ایران

سایپا 212 و ساینا اتوماتیک، محصولات جدید سایپا در بازار ایران
سایپا 212 و ساینا اتوماتیک، محصولات جدید سایپا در بازار ایران

طبق اعلام مدیر عامل سایپا، خودروهای ۲۱۲ و ساینا اتوماتیک محصولات جدید و انحصاری این شرکت خواهند بود. تغییر در روند مدیریت، توجه بیشتر به کیفیت خودروها و رضایت مشتریان از دیگر اخبار مهم‌ دومین شرکت بزرگ‌ خودروسازی ایران است.

سایپا 212 و ساینا اتوماتیک، محصولات جدید سایپا در بازار ایران

(image)

طبق اعلام مدیر عامل سایپا، خودروهای ۲۱۲ و ساینا اتوماتیک محصولات جدید و انحصاری این شرکت خواهند بود. تغییر در روند مدیریت، توجه بیشتر به کیفیت خودروها و رضایت مشتریان از دیگر اخبار مهم‌ دومین شرکت بزرگ‌ خودروسازی ایران است.

سایپا 212 و ساینا اتوماتیک، محصولات جدید سایپا در بازار ایران