سانگ یانگ از اولین پنجره لمسی خودرو در جهان رونمایی کرد

سانگ یانگ از اولین پنجره لمسی خودرو در جهان رونمایی کرد
سانگ یانگ از اولین پنجره لمسی خودرو در جهان رونمایی کرد

سانگ‌یانگ اولین سیستم پنجره لمسی خودرو را طراحی کرده است که به راننده و مسافرین امکان می‌دهد پنجره‌های جانبی خودرو را با لمس آن‌ها باز و بسته کنند.

سانگ یانگ از اولین پنجره لمسی خودرو در جهان رونمایی کرد

(image)

سانگ‌یانگ اولین سیستم پنجره لمسی خودرو را طراحی کرده است که به راننده و مسافرین امکان می‌دهد پنجره‌های جانبی خودرو را با لمس آن‌ها باز و بسته کنند.

سانگ یانگ از اولین پنجره لمسی خودرو در جهان رونمایی کرد