سامسونگ ۲۴ میلیارد دلار برای تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری می‌کند

سامسونگ ۲۴ میلیارد دلار برای تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری می‌کند
سامسونگ ۲۴ میلیارد دلار برای تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری می‌کند

سامسونگ قصد دارد سرمایه‌گذاری سنگینی برای تولید نمایشگرهای انعطاف‌پذیر OLED و تراشه‌‌های نیمه‌ هادی انجام دهد.

سامسونگ ۲۴ میلیارد دلار برای تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری می‌کند

(image)

سامسونگ قصد دارد سرمایه‌گذاری سنگینی برای تولید نمایشگرهای انعطاف‌پذیر OLED و تراشه‌‌های نیمه‌ هادی انجام دهد.

سامسونگ ۲۴ میلیارد دلار برای تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر سرمایه گذاری می‌کند

خبر دانشجویی