سامسونگ و ساخت نسخه ویژه Galaxy S7 مخصوص بازی های المپیک برزیل

سامسونگ و ساخت نسخه ویژه Galaxy S7 مخصوص بازی های المپیک برزیل

سامسونگ علاقه زیادی به عرضه گوشی های هوشمند خود در نسخه های ویژه دارد.

سامسونگ و ساخت نسخه ویژه Galaxy S7 مخصوص بازی های المپیک برزیل

(image)
سامسونگ علاقه زیادی به عرضه گوشی های هوشمند خود در نسخه های ویژه دارد.
سامسونگ و ساخت نسخه ویژه Galaxy S7 مخصوص بازی های المپیک برزیل