سامسونگ نسخه «آبی مرجانی» گلکسی اس 7 اج را معرفی کرد

سامسونگ نسخه «آبی مرجانی» گلکسی اس 7 اج را معرفی کرد

بعد از ماجراهای گلکسی نوت 7 و به جا ماندن یک خاطره تلخ برای سامسونگ، کره ای ها دوباره تمرکز اصلی خودشان را روی قرار داده اند.

به دنبال این قضیه، واحد سنگاپور شرکت سامسونگ از رنگ جدید و جذابی از گلکسی اس 7 اج تحت عنوان «آبی مرجانی» پرده برداشت که تصاویر اولیه آن فاش شده و گویا 5 نوامبر (15 آبان) روانه بازار خواهد شد.

اگر به خاطر داشته باشید کره ای ها رنگ آبی روشن را برای نوت 7 در نظر گرفته بودند که به شدت هم مورد استقبال قرار گرفت، در نتیجه از تجربیات خود بهره مند شده و به سراغ شمایل تازه ای از پرچمدار محبوب رفته اند.

اگرچه توضیحات سامسونگ سنگاپور اشاره ای به سایر نقاط جهان نداشته و تنها سخن از عرضه رنگ آبی مرجانی گلکسی اس 7 اج (و نه نسخه فلت) در کشور مورد بحث به میان آمده، اما تصاویری از تلفن هوشمند مذکور، تحت برند ورایزن امریکا دیده شده و به احتمال زیاد شاهد عرضه بین المللی آن خواهیم بود.

در کنار پشتیبانی از پرچمدار قبلی، خبرهای چند وقت اخیر از در بهترین شرایط ممکن حکایت دارد و با اشاره به شایعات پیرامون قطع کلی توسعه زیرمجموعه نوت، توقعات فراوانی نسبت به پرچمدار بعدی وجود داشته و سامسونگ سخت مشغول کار روی آن است.

The post appeared first on .

سامسونگ نسخه «آبی مرجانی» گلکسی اس 7 اج را معرفی کرد

بعد از ماجراهای گلکسی نوت 7 و به جا ماندن یک خاطره تلخ برای سامسونگ، کره ای ها دوباره تمرکز اصلی خودشان را روی قرار داده اند.

به دنبال این قضیه، واحد سنگاپور شرکت سامسونگ از رنگ جدید و جذابی از گلکسی اس 7 اج تحت عنوان «آبی مرجانی» پرده برداشت که تصاویر اولیه آن فاش شده و گویا 5 نوامبر (15 آبان) روانه بازار خواهد شد.

اگر به خاطر داشته باشید کره ای ها رنگ آبی روشن را برای نوت 7 در نظر گرفته بودند که به شدت هم مورد استقبال قرار گرفت، در نتیجه از تجربیات خود بهره مند شده و به سراغ شمایل تازه ای از پرچمدار محبوب رفته اند.

اگرچه توضیحات سامسونگ سنگاپور اشاره ای به سایر نقاط جهان نداشته و تنها سخن از عرضه رنگ آبی مرجانی گلکسی اس 7 اج (و نه نسخه فلت) در کشور مورد بحث به میان آمده، اما تصاویری از تلفن هوشمند مذکور، تحت برند ورایزن امریکا دیده شده و به احتمال زیاد شاهد عرضه بین المللی آن خواهیم بود.

در کنار پشتیبانی از پرچمدار قبلی، خبرهای چند وقت اخیر از در بهترین شرایط ممکن حکایت دارد و با اشاره به شایعات پیرامون قطع کلی توسعه زیرمجموعه نوت، توقعات فراوانی نسبت به پرچمدار بعدی وجود داشته و سامسونگ سخت مشغول کار روی آن است.

The post appeared first on .

سامسونگ نسخه «آبی مرجانی» گلکسی اس 7 اج را معرفی کرد