سامسونگ از چشم دیجیتال مبتنی بر چیپ های IBM رونمایی کرد

سامسونگ از چشم دیجیتال مبتنی بر چیپ های IBM رونمایی کرد
سامسونگ از چشم دیجیتال مبتنی بر چیپ های IBM رونمایی کرد

کمپانی اخیرا از چشم دیجیتال جدیدی رونمایی کرده که با استفاده از تراشه‌های کمپانی ساخته شده است. این چشم دیجیتال در بخش‌های بسیاری از جمله تلویزیون‌های هوشمند کاربرد خواهد داشت. با همراه باشید.

سامسونگ از چشم دیجیتال مبتنی بر چیپ های IBM رونمایی کرد

(image)

کمپانی اخیرا از چشم دیجیتال جدیدی رونمایی کرده که با استفاده از تراشه‌های کمپانی ساخته شده است. این چشم دیجیتال در بخش‌های بسیاری از جمله تلویزیون‌های هوشمند کاربرد خواهد داشت. با همراه باشید.

سامسونگ از چشم دیجیتال مبتنی بر چیپ های IBM رونمایی کرد

فانتزی