ساعت هوشمند جدید اپل، باریک تر از نسل اول

ساعت هوشمند جدید اپل، باریک تر از نسل اول

شایعات عمومی در مورد نسل جدید ساعت هوشمند اپل حاکی از این است که این ساعت تا ماه سپتامبر وارد بازار نخواهد شد.

ساعت هوشمند جدید اپل، باریک تر از نسل اول

(image)
شایعات عمومی در مورد نسل جدید ساعت هوشمند اپل حاکی از این است که این ساعت تا ماه سپتامبر وارد بازار نخواهد شد.
ساعت هوشمند جدید اپل، باریک تر از نسل اول