سازمان بهداشت جهانی: هیچکس در طول برگزاری المپیک ریو 2016 به زیکا مبتلا نشد

سازمان بهداشت جهانی: هیچکس در طول برگزاری المپیک ریو 2016 به زیکا مبتلا نشد
سازمان بهداشت جهانی: هیچکس در طول برگزاری المپیک ریو 2016 به زیکا مبتلا نشد

سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام کرد که در طول برگزاری المپیک ریو ۲۰۱۶ هیچ کسی به ویروس زیکا مبتلا نشده است. با همراه باشید.

سازمان بهداشت جهانی: هیچکس در طول برگزاری المپیک ریو 2016 به زیکا مبتلا نشد

(image)

سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام کرد که در طول برگزاری المپیک ریو ۲۰۱۶ هیچ کسی به ویروس زیکا مبتلا نشده است. با همراه باشید.

سازمان بهداشت جهانی: هیچکس در طول برگزاری المپیک ریو 2016 به زیکا مبتلا نشد

90ورزشی