ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل

ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل
ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل

اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل برای مصارف پزشکی توسط دانشمندان کره‌ی جنوبی ساخته شد.

ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل

(image)

اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل برای مصارف پزشکی توسط دانشمندان کره‌ی جنوبی ساخته شد.

ساخت اولین میکرو ربات با اندام حرکتی مویی شکل

فیلم سریال آهنگ