رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه‌ی جدید کلاس G

رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه‌ی جدید کلاس G
رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه‌ی جدید کلاس G

یکی از جذاب‌ترین خودروهای مرسدس بنز، به‌صورت تولید محدود در دو مدل عرضه می‌شود. این خودروهای کلاس G، توسط دپارتمان دیزاینو آماده شده‌اند.

رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه‌ی جدید کلاس G

(image)

یکی از جذاب‌ترین خودروهای مرسدس بنز، به‌صورت تولید محدود در دو مدل عرضه می‌شود. این خودروهای کلاس G، توسط دپارتمان دیزاینو آماده شده‌اند.

رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه‌ی جدید کلاس G