رونمایی از بی‌ ام‌ و سری 1 سدان در گوانگجو

رونمایی از بی‌ ام‌ و سری 1 سدان در گوانگجو
رونمایی از بی‌ ام‌ و سری 1 سدان در گوانگجو

بی‌ام‌و در نمایشگاه خودروی گوانگجو از مدل سدان سری ۱ رونمایی کرد. 

رونمایی از بی‌ ام‌ و سری 1 سدان در گوانگجو

(image)

بی‌ام‌و در نمایشگاه خودروی گوانگجو از مدل سدان سری ۱ رونمایی کرد. 

رونمایی از بی‌ ام‌ و سری 1 سدان در گوانگجو