روزیاتو: ۲۱ نکته جالب درباره دنیای تکنولوژی که متولدین ۱۳۷۸ و پس از آن قادر به درک شان نیستند

روزیاتو: ۲۱ نکته جالب درباره دنیای تکنولوژی که متولدین ۱۳۷۸ و پس از آن قادر به درک شان نیستند

دنیای تکنولوژی به سرعت پیشرفت می کند و هر چه در زمان جلوتر می رویم شتاب و روند این پیشرفت ها نیز سریع تر می گردند. برای همین طبیعی است که یک نسل، از تکنولوژی هایی که در اختیار نسل پیشین شان بوده و مشقاتی که در استفاده از آنها وجود داشته ناآگاه باشند.

در همین راستا روزیاتو طی یادداشتی به تعدادی از فناوری های فراگیر روزهای گذشته و معضلات پیرامون آنها پرداخته که بسیاری از متولدین دهه ۸۰ شمسی هرگز آنها را تجربه نکرده اند. اگر تمایل دارید بدانید این تکنولوژی ها چه بوده اند و چگونه کاربران شان را به دردسر می انداختند، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و سرگرم کننده زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۲۱ نکته جالب درباره دنیای تکنولوژی که متولدین ۱۳۷۸ و پس از آن قادر به درک شان نیستند