روزیاتو: گروه خونی شما چه حقایقی را در مورد شخصیت تان می گوید؟ [اینفوگرافیک]

روزیاتو: گروه خونی شما چه حقایقی را در مورد شخصیت تان می گوید؟ [اینفوگرافیک]

جالب است بدانید که در ژاپن گروه خونی بیش از یک مولفه ژنتیکی محسوب شده و بسیاری از مردم در این کشور آن را مبنایی برای تعیین سرنوشت خود قرار می دهند؛ فرهنگی عجیب که شاید باورش سخت باشد.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود با اینفوگرافیکی جذاب به همین بخش از فرهنگ اهالی سرزمین آفتاب تابان و دیدگاه هایی که آنها در این مورد دارند پرداخته است. اگر تمایل دارید در این رابطه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و اینفوگرافیک یاد شده را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: گروه خونی شما چه حقایقی را در مورد شخصیت تان می گوید؟ [اینفوگرافیک]