روزیاتو: چرا باید به پهلوی چپ بخوابیم؟

روزیاتو: چرا باید به پهلوی چپ بخوابیم؟

هر یک از ما عادت داریم به شکلی خاص خود که به آن صورت راحت هستیم بخوابیم، اما بهترین حالت خواب از دید پژوهشگران و پزشکان چیست؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش به همین موضوع پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل پست خواندنی یاد شده را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا باید به پهلوی چپ بخوابیم؟

هر یک از ما عادت داریم به شکلی خاص خود که به آن صورت راحت هستیم بخوابیم، اما بهترین حالت خواب از دید پژوهشگران و پزشکان چیست؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش به همین موضوع پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل پست خواندنی یاد شده را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا باید به پهلوی چپ بخوابیم؟