روزیاتو: نگاهی به ۱۵ مدرسه ی بسیار عجیب و متفاوت در گوشه و کنار جهان

روزیاتو: نگاهی به ۱۵ مدرسه ی بسیار عجیب و متفاوت در گوشه و کنار جهان

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته است به ۱۵ مدرسه ی بسیار متفاوت در گوشه و کنار جهان که دانش آموزان در آنها فضای تحصیلی کاملاً خاصی را تجربه می نمایند. اگر تمایل دارید در رابطه با این مدرسه ها بیشتر بدانید و تصاویر شان را ببینید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به ۱۵ مدرسه ی بسیار عجیب و متفاوت در گوشه و کنار جهان