روزیاتو: نگاهی به ۱۴ عکس قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی

روزیاتو: نگاهی به ۱۴ عکس قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی

احتمالا با معنی مرتاض آشنایی دارید اما برای شفافیت بیشتر این واژه لازم است بگوئیم، مرتاض به کسی می گویند که با کارهایی همانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن روی تخت پوشیده از میخ و موارد مشابه، می خواهد به خودشناسی برسد.

روزیاتو در یکی از پست های اخیر خودش نگاهی داشته به تعدادی تصویر بسیار قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی که می توانند هر بیننده ای را به تامل و حیرت وادارند. اگر تمایل دارید این عکس ها را مشاهده نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به ۱۴ عکس قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی