روزیاتو: نگاهی به خانه استیجاری باراک اوباما که بعد از کاخ سفید به آنجا نقل مکان خواهد کرد

روزیاتو: نگاهی به خانه استیجاری باراک اوباما که بعد از کاخ سفید به آنجا نقل مکان خواهد کرد

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به خانه استیجاری که باراک اوباما پس از ترک کاخ سفید قصد دارد در آن سکنی گزیند. اگر تمایل دارید از حال و هوای محل زندگی رئیس جمهور پیشین آمریکا در هنگام بازنشستگی آگاه شوید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را مشاهده و مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به خانه استیجاری باراک اوباما که بعد از کاخ سفید به آنجا نقل مکان خواهد کرد

oxin channel