رمزنگاری اطلاعات در اندروید نوقا برخلاف ادعاها بی نقص نیست

رمزنگاری اطلاعات در اندروید نوقا برخلاف ادعاها بی نقص نیست
رمزنگاری اطلاعات در اندروید نوقا برخلاف ادعاها بی نقص نیست

رمزنگاری اندروید نوقا یکی از شعارهای تبلیغاتی آن است، اما ظاهرا آن‌طور که به نظر می‌رسد بی‌نقص نیست.

رمزنگاری اطلاعات در اندروید نوقا برخلاف ادعاها بی نقص نیست

(image)

رمزنگاری اندروید نوقا یکی از شعارهای تبلیغاتی آن است، اما ظاهرا آن‌طور که به نظر می‌رسد بی‌نقص نیست.

رمزنگاری اطلاعات در اندروید نوقا برخلاف ادعاها بی نقص نیست