رشد سهم ویندوز 10 از بازار سیستم عامل دسکتاپ متوقف شد

رشد سهم ویندوز 10 از بازار سیستم عامل دسکتاپ متوقف شد
رشد سهم ویندوز 10 از بازار سیستم عامل دسکتاپ متوقف شد

بنا بر گزارش جدید منتشرشده، سهم در یک ماه گذشته از ۲۵.۳۰ درصد به ۲۵.۱۹ درصد کاهش یافته است.

رشد سهم ویندوز 10 از بازار سیستم عامل دسکتاپ متوقف شد

(image)

بنا بر گزارش جدید منتشرشده، سهم در یک ماه گذشته از ۲۵.۳۰ درصد به ۲۵.۱۹ درصد کاهش یافته است.

رشد سهم ویندوز 10 از بازار سیستم عامل دسکتاپ متوقف شد