ربات انسان نمای اطلس بر روی یک پا می ایستد

ربات انسان نمای اطلس بر روی یک پا می ایستد

ربات انسان نما

این روزها ربات های بسیار زیادی توسط شرکت‌های مختلف تولید می‌شود که هر کدام به به تکنولوژزی های مخصوص خود مجهز بوده و می‌توانند مخاطبین خاص خود را داشته باشند. اما شاید در این زمینه، “ربات انسان نما” بتواند بیش از هر مورد دیگری توجه کاربران را جلب کند، ربات هایی که مشکل ایستادن بر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ربات انسان نمای اطلس بر روی یک پا می ایستد

(image)

این روزها ربات های بسیار زیادی توسط شرکت‌های مختلف تولید می‌شود که هر کدام به به تکنولوژزی های مخصوص خود مجهز بوده و می‌توانند مخاطبین خاص خود را داشته باشند. اما شاید در این زمینه، “ربات انسان نما” بتواند بیش از هر مورد دیگری توجه کاربران را جلب کند، ربات هایی که مشکل ایستادن بر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ربات انسان نمای اطلس بر روی یک پا می ایستد

بازی