راهکار جدید اوپو برای حذف برآمدگی دوربین گوشی های هوشمند

راهکار جدید اوپو برای حذف برآمدگی دوربین گوشی های هوشمند
راهکار جدید اوپو برای حذف برآمدگی دوربین گوشی های هوشمند

شرکت در رویداد روز جاری در از تکنیک جدیدی برای طراحی ماژول‌های ویژه دوربین گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد که برآمدگی آن‌ها از سطح گوشی را مرتفع خواهد کرد.

راهکار جدید اوپو برای حذف برآمدگی دوربین گوشی های هوشمند

(image)

شرکت در رویداد روز جاری در از تکنیک جدیدی برای طراحی ماژول‌های ویژه دوربین گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد که برآمدگی آن‌ها از سطح گوشی را مرتفع خواهد کرد.

راهکار جدید اوپو برای حذف برآمدگی دوربین گوشی های هوشمند