راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – خرداد ٩۵

راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – خرداد ٩۵
راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – خرداد ٩۵

در بخش دوم از مقالات ماهانه راهنمای خرید کامپیوتر زومجی، به معرفی بهترین قطعات موجود در بازار با بودجه متوسط می‌پردازیم. اگر قصد دارید با بودجه‌ای در حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومان، یک رایانه شخصی برای خود تهیه کنید، با ما همراه باشید.

راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – خرداد ٩۵

(image)

در بخش دوم از مقالات ماهانه راهنمای خرید کامپیوتر زومجی، به معرفی بهترین قطعات موجود در بازار با بودجه متوسط می‌پردازیم. اگر قصد دارید با بودجه‌ای در حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومان، یک رایانه شخصی برای خود تهیه کنید، با ما همراه باشید.

راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – خرداد ٩۵

گوشی موبایل