رئیس هیئت مدیره شاتل: مخابرات در راه ارائه‌ تلفن ثابت توسط بخش خصوصی سنگ‌ اندازی می‌کند

رئیس هیئت مدیره شاتل: مخابرات در راه ارائه‌ تلفن ثابت توسط بخش خصوصی سنگ‌ اندازی می‌کند
رئیس هیئت مدیره شاتل: مخابرات در راه ارائه‌ تلفن ثابت توسط بخش خصوصی سنگ‌ اندازی می‌کند

رئیس هیئت مدیره‌ی شاتل از سنگ‌اندازی مخابرات بر سر راه ارائه‌ی تلفن ثابت توسط FCPهای بخش خصوصی پرده‌ برداشت. بر اساس مجوز FCP که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های ارتباطات ثابت داده است این شرکت‌های می‌توانند علاوه بر ارائه اینترنت بر بسترهای فیبرنوری و TD-LTE، به مردم خدمات تلفن ثابت بر بستر کابل مسی ارائه کنند. همراه باشید.

رئیس هیئت مدیره شاتل: مخابرات در راه ارائه‌ تلفن ثابت توسط بخش خصوصی سنگ‌ اندازی می‌کند

(image)

رئیس هیئت مدیره‌ی شاتل از سنگ‌اندازی مخابرات بر سر راه ارائه‌ی تلفن ثابت توسط FCPهای بخش خصوصی پرده‌ برداشت. بر اساس مجوز FCP که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های ارتباطات ثابت داده است این شرکت‌های می‌توانند علاوه بر ارائه اینترنت بر بسترهای فیبرنوری و TD-LTE، به مردم خدمات تلفن ثابت بر بستر کابل مسی ارائه کنند. همراه باشید.

رئیس هیئت مدیره شاتل: مخابرات در راه ارائه‌ تلفن ثابت توسط بخش خصوصی سنگ‌ اندازی می‌کند

دانلود ها پلاس