دو بازی Left 4 Dead و Portal 2 اکنون برروی Xbox One قابل بازی هستند

دو بازی Left 4 Dead و Portal 2 اکنون برروی Xbox One قابل بازی هستند

به گزارش ، پنج بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شده اند. هم اکنون می توانید عناوین Portal 2 و Left 4 Dead و Babel Rising و Brain Challenge و Flashback را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتالی، برروی کنسول Xbox One تجربه کنید.

قابلیت Backward Compatibility در واقع یک شبیه ساز است که به لطف آن، بازی های Xbox 360 برروی کنسول نسل هشتمی Xbox One قابل بازی می باشند.

  

 

 

دو بازی Left 4 Dead و Portal 2 اکنون برروی Xbox One قابل بازی هستند

(image)

به گزارش ، پنج بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شده اند. هم اکنون می توانید عناوین Portal 2 و Left 4 Dead و Babel Rising و Brain Challenge و Flashback را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتالی، برروی کنسول Xbox One تجربه کنید.

قابلیت Backward Compatibility در واقع یک شبیه ساز است که به لطف آن، بازی های Xbox 360 برروی کنسول نسل هشتمی Xbox One قابل بازی می باشند.

(image)  (image)  (image)

(image)  (image)

 

دو بازی Left 4 Dead و Portal 2 اکنون برروی Xbox One قابل بازی هستند