دوربین آیفون 7 از DxOMark امیتاز 86 گرفت

دوربین آیفون 7 از DxOMark امیتاز 86 گرفت
دوربین آیفون 7 از DxOMark امیتاز 86 گرفت

DxOMark دوربین آیفون ۷ را مورد بررسی قرار داده که طی آن به تمجید از دوربین این گوشی پرداخته و امتیاز ۸۶ را به آن داده است.

دوربین آیفون 7 از DxOMark امیتاز 86 گرفت

(image)

DxOMark دوربین آیفون ۷ را مورد بررسی قرار داده که طی آن به تمجید از دوربین این گوشی پرداخته و امتیاز ۸۶ را به آن داده است.

دوربین آیفون 7 از DxOMark امیتاز 86 گرفت

ایرانی