دل از کامپیوتر گیمینگ Inspiron رونمایی کرد

دل از کامپیوتر گیمینگ Inspiron رونمایی کرد
دل از کامپیوتر گیمینگ Inspiron رونمایی کرد

در خلال برگزاری رویداد، شرکت از جدیدترین کامپیوتر دسکتاپ گیمینگ خود به نام Inspiron رونمایی کرد.

دل از کامپیوتر گیمینگ Inspiron رونمایی کرد

(image)

در خلال برگزاری رویداد، شرکت از جدیدترین کامپیوتر دسکتاپ گیمینگ خود به نام Inspiron رونمایی کرد.

دل از کامپیوتر گیمینگ Inspiron رونمایی کرد