دلیل استفاده نکردن از سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر گلکسی اس 8 اعلام شد

دلیل استفاده نکردن از سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر گلکسی اس 8 اعلام شد
دلیل استفاده نکردن از سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر گلکسی اس 8 اعلام شد

به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که دلیل عدم استفاده از سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر  را توضیح می‌دهد.

دلیل استفاده نکردن از سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر گلکسی اس 8 اعلام شد

(image)

به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که دلیل عدم استفاده از سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر  را توضیح می‌دهد.

دلیل استفاده نکردن از سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر گلکسی اس 8 اعلام شد