در خطر هک بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری که نباید از دست می دادید

در خطر هک بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری که نباید از دست می دادید
در خطر هک بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری که نباید از دست می دادید

روز گذشته قسمت چهلم هایلایت منتشر شد، از در خطر بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و احتمال عرضه‌ی گلکسی اس 8 در یک نسخه‌ی دارای لبه‌های خمیده گفتیم و البته خبرهای مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

در خطر هک بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری که نباید از دست می دادید

(image)

روز گذشته قسمت چهلم هایلایت منتشر شد، از در خطر بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و احتمال عرضه‌ی گلکسی اس 8 در یک نسخه‌ی دارای لبه‌های خمیده گفتیم و البته خبرهای مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

در خطر هک بودن ۹۰۰ میلیون گوشی اندرویدی و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری که نباید از دست می دادید

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe