دبیر شورای عالی فضای مجازی: راه اندازی سه شبکه‌ اجتماعی ایرانی

دبیر شورای عالی فضای مجازی: راه اندازی سه شبکه‌ اجتماعی ایرانی
دبیر شورای عالی فضای مجازی: راه اندازی سه شبکه‌ اجتماعی ایرانی

دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن بیان راه اندازی سه شبکه‌ی اجتماعی جدید ایرانی اعلام کرد افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود را برای دریافت مجوز از شورای عالی فضای مجازی آماده کنند. همراه باشید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: راه اندازی سه شبکه‌ اجتماعی ایرانی

(image)

دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن بیان راه اندازی سه شبکه‌ی اجتماعی جدید ایرانی اعلام کرد افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای دارند باید خود را برای دریافت مجوز از شورای عالی فضای مجازی آماده کنند. همراه باشید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: راه اندازی سه شبکه‌ اجتماعی ایرانی

ساخت بنر