حفره امنیتی واتساپ شنود پیام های رمزگذاری شده را امکان پذیر می کند

حفره امنیتی واتساپ شنود پیام های رمزگذاری شده را امکان پذیر می کند
حفره امنیتی واتساپ شنود پیام های رمزگذاری شده را امکان پذیر می کند

کارشناسان امنیتی با اشاره به وجود یک حفره‌ی امنیتی در واتساپ، امکان شنود پیام‌های رمزنگاری‌ شده در این سرویس را توسط آژانس‌های دولتی مورد انتقاد قرار دادند.

حفره امنیتی واتساپ شنود پیام های رمزگذاری شده را امکان پذیر می کند

(image)

کارشناسان امنیتی با اشاره به وجود یک حفره‌ی امنیتی در واتساپ، امکان شنود پیام‌های رمزنگاری‌ شده در این سرویس را توسط آژانس‌های دولتی مورد انتقاد قرار دادند.

حفره امنیتی واتساپ شنود پیام های رمزگذاری شده را امکان پذیر می کند