حسگر ضربان قلب اپل واچ می تواند هویت شما را برملا سازد

حسگر ضربان قلب اپل واچ می تواند هویت شما را برملا سازد

اپل می تواند از سنسور ضربان قلب تعبیه شده در اپل واچ برای شناسایی کاربران از طریق «امضای عروقی» یا Vascular Signature بهره گیرد. در پتنتی که به تازگی به رؤیت مدیران AppleInsider رسیده، جزئیاتی در مورد نحوه تشخیص هویت به روش فوق ارائه شده.

حسگر ضربان قلب نمونه ای از فتوپلتیسموگراف است که در ساعت هوشمند اپل، از یک مجموعه LED و حسگر نوری برای اندازه گیری حجم خون در حال عبور از رگ های مچ دست کاربر و محاسبه سرعت ضربان قلب استفاده می کند.

با این حال، اپل در پتنت فوق توضیح می دهد که ترکیب LED تاباننده و حسگر را می توان برای تشخیص ساختار منحصر به فرد رگ های فرد نیز استفاده کرد، که نوعی سیستم تشخیص هویت بیومتریک به شمار می رود.

همچنین می توان اطلاعات نوری به دست آمده توسط یک یا چند حسگر را با یکدیگر مقایسه کرده و با داده های ذخیره شده متعلق به صاحب دستگاه مطابقت داد. بدین صورت هویت فردی که در حال حاضر از ساعت استفاده می نماید، شناسایی شده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری به عمل می آید.

لازم به ذکر است که این پتنت در سال 2013 یعنی مدت ها قبل ار معرفی اپل واچ به ثبت رسیده، و در آن اسمی از ساعت هوشمند این کمپانی برده نشده، اما مشخص نیست که چرا اهالی کوپرتینو این قابلیت امنیتی را هنوز در مجموعه اسمارت واچ هایشان به کار نگرفته اند.

The post appeared first on .

حسگر ضربان قلب اپل واچ می تواند هویت شما را برملا سازد

اپل می تواند از سنسور ضربان قلب تعبیه شده در اپل واچ برای شناسایی کاربران از طریق «امضای عروقی» یا Vascular Signature بهره گیرد. در پتنتی که به تازگی به رؤیت مدیران AppleInsider رسیده، جزئیاتی در مورد نحوه تشخیص هویت به روش فوق ارائه شده.

حسگر ضربان قلب نمونه ای از فتوپلتیسموگراف است که در ساعت هوشمند اپل، از یک مجموعه LED و حسگر نوری برای اندازه گیری حجم خون در حال عبور از رگ های مچ دست کاربر و محاسبه سرعت ضربان قلب استفاده می کند.

با این حال، اپل در پتنت فوق توضیح می دهد که ترکیب LED تاباننده و حسگر را می توان برای تشخیص ساختار منحصر به فرد رگ های فرد نیز استفاده کرد، که نوعی سیستم تشخیص هویت بیومتریک به شمار می رود.

همچنین می توان اطلاعات نوری به دست آمده توسط یک یا چند حسگر را با یکدیگر مقایسه کرده و با داده های ذخیره شده متعلق به صاحب دستگاه مطابقت داد. بدین صورت هویت فردی که در حال حاضر از ساعت استفاده می نماید، شناسایی شده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری به عمل می آید.

لازم به ذکر است که این پتنت در سال 2013 یعنی مدت ها قبل ار معرفی اپل واچ به ثبت رسیده، و در آن اسمی از ساعت هوشمند این کمپانی برده نشده، اما مشخص نیست که چرا اهالی کوپرتینو این قابلیت امنیتی را هنوز در مجموعه اسمارت واچ هایشان به کار نگرفته اند.

The post appeared first on .

حسگر ضربان قلب اپل واچ می تواند هویت شما را برملا سازد