جیونی اس 10: گوشی هوشمندی با دوربین‌ دوگانه در پشت و جلو

جیونی اس 10: گوشی هوشمندی با دوربین‌ دوگانه در پشت و جلو
جیونی اس 10: گوشی هوشمندی با دوربین‌ دوگانه در پشت و جلو

جیونی اس 10 گوشی جدید شرکت چینی جیونی است که با چهار دوربین به‌زودی وارد بازار خواهد شد.

جیونی اس 10: گوشی هوشمندی با دوربین‌ دوگانه در پشت و جلو

(image)

جیونی اس 10 گوشی جدید شرکت چینی جیونی است که با چهار دوربین به‌زودی وارد بازار خواهد شد.

جیونی اس 10: گوشی هوشمندی با دوربین‌ دوگانه در پشت و جلو