جهرمی: قیمت اینترنت و پهنای باند تا آخر سال کاهش مجدد دارد

جهرمی: قیمت اینترنت و پهنای باند تا آخر سال کاهش مجدد دارد
جهرمی: قیمت اینترنت و پهنای باند تا آخر سال کاهش مجدد دارد

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد با بزرگ شدن بازار و افزایش حجم ترافیک شاهد کاهش مجدد قیمت اینترنت تا پایان سال خواهیم بود.

جهرمی: قیمت اینترنت و پهنای باند تا آخر سال کاهش مجدد دارد

(image)

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد با بزرگ شدن بازار و افزایش حجم ترافیک شاهد کاهش مجدد قیمت اینترنت تا پایان سال خواهیم بود.

جهرمی: قیمت اینترنت و پهنای باند تا آخر سال کاهش مجدد دارد