جعبه گشایی نینتندو سوییچ

جعبه گشایی نینتندو سوییچ
جعبه گشایی نینتندو سوییچ

یک روز پس از عرضه جهانی کنسول جدید نینتندو با نام ، اقدام به جعبه‌گشایی این کنسول در زومجی کردیم. 

جعبه گشایی نینتندو سوییچ

(image)

یک روز پس از عرضه جهانی کنسول جدید نینتندو با نام ، اقدام به جعبه‌گشایی این کنسول در زومجی کردیم. 

جعبه گشایی نینتندو سوییچ