جزئیات فنی شاسی‌ بلند لامبورگینی منتشر شد

جزئیات فنی شاسی‌ بلند لامبورگینی منتشر شد
جزئیات فنی شاسی‌ بلند لامبورگینی منتشر شد

برنامه‌ی تولید خودروی اوروس به‌عنوان اولین شاسی‌بلند تاریخ لامبورگینی نهایی شده و حالا، اطلاعات پیشرانه‌ و قوای فنی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

جزئیات فنی شاسی‌ بلند لامبورگینی منتشر شد

(image)

برنامه‌ی تولید خودروی اوروس به‌عنوان اولین شاسی‌بلند تاریخ لامبورگینی نهایی شده و حالا، اطلاعات پیشرانه‌ و قوای فنی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

جزئیات فنی شاسی‌ بلند لامبورگینی منتشر شد