جزئیات جدیدی از پردازنده Pinecone شیائومی منتشر شد

جزئیات جدیدی از پردازنده Pinecone شیائومی منتشر شد
جزئیات جدیدی از پردازنده Pinecone شیائومی منتشر شد

جزئیات جدیدی از پردازنده‌ی اختصاصی شیائومی، Pinecone منتشر شده‌ است که نسخه‌ی قوی‌تر آن را تأیید می‌کند.

جزئیات جدیدی از پردازنده Pinecone شیائومی منتشر شد

(image)

جزئیات جدیدی از پردازنده‌ی اختصاصی شیائومی، Pinecone منتشر شده‌ است که نسخه‌ی قوی‌تر آن را تأیید می‌کند.

جزئیات جدیدی از پردازنده Pinecone شیائومی منتشر شد