جدول فروش هفتگی انگلستان: Call of Duty Infinite Warfare به صدرنشینی Battlefield 1 پایان داد

جدول فروش هفتگی انگلستان: Call of Duty Infinite Warfare به صدرنشینی Battlefield 1 پایان داد
جدول فروش هفتگی انگلستان: Call of Duty Infinite Warfare به صدرنشینی Battlefield 1 پایان داد

توانست به صدرنشینی در انگلستان خاتمه دهد و در صدر جدول فروش این کشور قرار بگیرد.

جدول فروش هفتگی انگلستان: Call of Duty Infinite Warfare به صدرنشینی Battlefield 1 پایان داد

(image)

توانست به صدرنشینی در انگلستان خاتمه دهد و در صدر جدول فروش این کشور قرار بگیرد.

جدول فروش هفتگی انگلستان: Call of Duty Infinite Warfare به صدرنشینی Battlefield 1 پایان داد

نصب بیتالک