ثبت تصویری از ماده تاریک بین کهکشان ها برای اولین بار

ثبت تصویری از ماده تاریک بین کهکشان ها برای اولین بار
ثبت تصویری از ماده تاریک بین کهکشان ها برای اولین بار

دانشمندان برای نخستین بار موفق به ثبت تصاویری واقعی از رشته‌های ماده‌ی تاریک بین کهکشانی شده‌اند.

ثبت تصویری از ماده تاریک بین کهکشان ها برای اولین بار

(image)

دانشمندان برای نخستین بار موفق به ثبت تصاویری واقعی از رشته‌های ماده‌ی تاریک بین کهکشانی شده‌اند.

ثبت تصویری از ماده تاریک بین کهکشان ها برای اولین بار